Anlita trygg parkeringsservice som företag

När du driver ett företag är det viktigt att dina anställda kan parkera sina bilar på ett tryggt och säkert sätt. Det gäller även för besökare som hälsar på kontoren eller i dina övriga lokaler. Så hur gör du för att kunna garantera detta?

Första punkten bör vara regelbundet underhåll av parkeringsplatserna. Det ska vara tydligt skyltat, synliga streck och fungerande parkeringsautomater. Det bör även vara rent och fräscht på parkering så alla bilburna får ett bra första intryck.

Ta hjälp av ett modernt parkeringsbolag

Som företagare har du förmodligen inte tid eller ork att sköta parkeringen själv. Då kan du samarbeta med ett bolag som erbjuder modern p-service inklusive övervakning och smart teknik. Många föredrar idag att betala sin parkering via mobilen istället för en parkeringsautomat. Du kan även se till att de installerar bommar så enbart de som är behöriga äger tillträde. Anpassa dig efter ditt företag och de förutsättningar som finns på parkeringen. När du samarbetar med ett parkeringsbolag har du och de anställda alltid ett nummer de kan ringa vid frågor eller problem.

Ha separat parkering för de anställda

Det är ofta en god idé att ha separata parkeringsplatser som endast de anställda får använda. Några av de fördelar som finns med detta är:

  • De kan parkera gratis med parkeringstillstånd
  • De slipper leta parkeringsplats på morgonen
  • Det skapar en positiv upplevelse för dina anställda

Du kan till exempel trycka upp speciella brickor eller lappar som din personal ligger i bilen. De kan vara personliga och behållas så länge personen är anställd i företaget. När de slutar eller blir uppsagda ska tillståndet lämnas tillbaka. Du kan även trycka upp tillfälliga tillstånd för de som vikarierar, är på besök eller av annan anledning ska vara på företaget en tid. Som företagare är det viktigt att de anställda trivs och pratar gott om dig även när de slutar. Enkla saker som en gratis personalparkering kan hjälpa till att höja omdömet vilket kommer löna sig i framtiden. Se därför till att lägga lite extra tid på parkeringen och se till att det fungerar som det ska.