Så kan du höja säkerheten på företaget

När du ska starta upp en verksamhet finns det mycket att vinna på att investera i säkerheten. Allt från passersystem till IT-säkerhet är betydelsefullt att tänka på innan du drar igång. Att all personal kan känna sig trygg på jobbet går inte nog att understryka.

Inbrott och stöld är tyvärr vanligt förekommande på kontor. Att en utomstående bryter sig in i en kontorsbyggnad kan skada tryggheten. För att minska risken för inbrott finns det en rad åtgärder att göra. En sak är att investera i ett bra passersystem. Gå in på https://sectragon.com/tjansten/elektroniska-passersystem/ om du vill ha ett smidigt system utan nycklar. En fördel med passersystem är att det går att ha koll på vem som kommer in på kontoret och vem som går ut. Det finns även möjlighet att bygga ut passersystemet vid behov. Det är enkelt att interagera sådana funktioner

Uppgraderingar som är möjliga är:

  • inbyggd kameraövervakning
  • inbrottslarm
  • porttelefoni
  • bokningssystem

Öka tryggheten för medarbetarna

Fördelarna med ett passersystem är många. Det är bland annat väldigt enkelt att spärra borttappade taggar i jämförelse med nycklar som försvinner. Det är också kostnadseffektivt för företaget ur drift- och underhållsperspektiv. Ett passersystem kan även öka tryggheten för alla som arbetar på kontoret. Trygghet är en färskvara som behöver tas på allvar. När tryggheten en gång satts ur spel är det svårt att bygga upp igen. Därför är det bättre att vidta förebyggande åtgärder än tvärtom. Att inte vara trygg på arbetsplatsen kan även leda till stress som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Sedan finns det mycket annat i arbetsmiljön som kan orsaka ohälsa. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att hela tiden jobba för en bra arbetsmiljö.

Digital säkerhet är också viktigt

Även om det är svårt för en tjuv att ta sig in på grund av passersystem kan en anställd utnyttjas för att ta sig in. Ur det perspektivet är det viktigt att förvara stöldbegärliga saker på strategiska platser. Det är exempelvis fördelaktigt att ha låsbara skåp. Det finns även risk för intrång på digital väg. För att minska riskerna för cyberangrepp krävs det att företaget prioriterar IT-säkerhet.