Vad är ett företagsavtal?

Bli inte lurad

Ett företagsavtal är ett avtal mellan två parter. Det är viktigt att gå igenom hur det skrivs eftersom ett företag inte har samma skydd som en konsument. För två företag ska kunna bedöma potentiella risker själva. Men vad ska man leta efter?

Din del


Vad är din del av avtalet? Är du den som betalar? Eller den som levererar tjänsten eller produkten? Se till att avtalet tar upp allt som är ditt ansvar och vad som händer ifall det inte följs.

Den andra parten


Den andra partens del är minst lika viktig. Se till att ni båda gynnas av avtalet så är risken mindre än ni blir lurade.

Sekretess & konkurrens


Finns det sekretessbelagda saker i ditt företag som den andra parter måste hålla hemligt? Då bör det skrivas in i avtalet och vad följderna blir ifall det bryts.

Även konkurrens är viktigt att tänka på. Exempelvis att den andra parten inte får sälja vidare informationen eller lösningen till en konkurrent. Eller att ni inte får rekrytera varandras medarbetare. Men vad som är relevant för er skiljer sig beroende på vad ert avtal handlar om och i vilka branscher ni befinner er i.

Tvist


Vad händer vid en tvist? Det är viktigt att skriva in i avtalet hur ni ska lösa eventuella problem som kan uppstå. Det är mycket enklare att finna sig i hur något är om man skrivit in det i avtalet. Exempelvis att båda parterna har uppsägningstid eller liknande.

"Försök inte! Gör eller gör inte, det finns inget försök."

-Yoda