Ökad kompetens ger ökad lönsamhet

De företag som satsar på sina anställda blir mer lönsamma och de blir attraktiva som arbetsgivare. Personal som ges kompetensutveckling och känner att de är värdefulla får hög arbetsmoral. De tenderar stanna kvar i företaget och blir lojala, produktiva, skickliga medarbetare.

Hög personalomsättning under lång tid är en dyr affär. Det kostar att ständigt behöva rekrytera och lära upp ny personal. Hög personalomsättning kan också vara ett symptom på att medarbetarna inte trivs utan söker sig till andra jobb. Detta sänker arbetsmoralen och därmed företagets produktivitet. Arbetsgivare som ser problemen och agerar i tid vinner på det. Föreläsningar och utbildningar är visserligen en kostnad men det är i högre grad en god investering. Författaren till boken Bemötandekoden Lena Skogholm vann Stora talarpriset 2021 och hennes inspirerande föreläsningar om bland annat social arbetsmiljö och arbetsglädje kan vara en uppfriskande nystart. Hon ger dig verktyg för att bygga en bra arbetsmiljö.

Kompetensutveckling stärker yrkesrollen

Människor vill lära sig nya saker, inte minst för att arbetsuppgifterna kan bli tråkiga när du kan dem utan och innan. Begreppet kompetensutveckling har en bred betydelse, exempelvis har arbetsgivaren ansvar för att du har rätt kompetens för dina arbetsuppgifter. Om dina uppgifter förändras kan du få kompetensutveckling. Prova på andra arbetsuppgifter är en form av kompetensutveckling, inte minst är utbildning, kurser, föreläsningar utvecklande för dig som person och stärker dig i din yrkesroll.

Behåll personalen genom psykologisk trygghet

Enligt Harvardprofessorn Amy Edmondson är psykologisk trygghet det som ger företaget bättre resultat, högre innovationstakt och som gör att medarbetarna vill stanna kvar. Psykologisk trygghet innebär att medarbetarna känner tillit och respekt för varandra. De vågar uttrycka avvikande åsikter, det är okej att misslyckas, alla kan vara sig själva utan att bli förlöjligade. När du trivs och är trygg på din arbetsplats kommer arbetsglädjen. Bra relationer med arbetskamraterna ger arbetsglädje. Människan är en social varelse så det är förståeligt att sunda relationer är viktiga. Arbetsglädjen kommer när du känner dig värdefull och uppskattad. Personalens välmående har stor inverkan på produktiviten, för utan kompetent personal driver du inget lönsamt företag.